Vyberte stránku

Vážím si vaší důvěry a proto

chráním vaše OSOBNÍ ÚDAJE

 

Vysoce si cením a respektuji soukromí. Své stejně jako každého člověka. Právo na soukromí považuji za jednu ze základních etických norem

Vysoce si cením a respektuji soukromí. Toho svého stejně jako každého člověka. A to i v případě, že nenavštíví mé stránky a nesvěří mi své osobní údaje. Právo na soukromí považuji za jednu ze základních etických norem a proto vítám (z dnešního pohledu již nedokonalé) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákony ČR o „elektronických komunikacích“ (127/2005 Sb.) a o „ochraně osobních údajů“ (101/2000 Sb.) a proto dělám vše, abych je nejen naplnil, ale aby vaše osobní údaje u mě byly opravdu v bezpečí.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek je Petr Zeman.

Ochrana osobních údajů je pro mě důležitá, a proto na všech svých webových stránkách a u všech svých projektů dodržuji následující principy:

  1. Veškerou komunikaci prostřednictvím webového rozhraní považuji za důvěrnou, a proto ji chráním šifrováním důvěryhodným certifikátem, a to prostřednictvím https. Předcházím tak odposlechnutí a případnému zneužití vašich dat.
  2. Osobní údaje sbírám (zpracovávám, uchovávám) jen v minimálním, nezbytném rozsahu a vždy s vaším souhlasem.
  3. Osobní údaje s nikým nesdílím, nikomu je nepředávám nebo neprodávám. Výjimkou mohou být situace kdy mi to ukládá zákon, v jiných oprávněných zájmech jako je ochrana práv (např.autorských) nebo v případě, kdy to charakter služby vyžaduje (například poštovní adresa v případě zaslání poštou).
  4. Osobní údaje v žádném případě neukládám na veřejná úložiště nebo na platformy nad kterými nemám kontrolu, popřípadě dohodu o zpracování osobních údajů.
  5. Přijímám technická opatření k zamezení neoprávněného přístupu k osobním údajům jako je například použití firewallu a antiviru.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní data zpracovávám pomocí softwarových a hardwarových prostředků a služeb. V tomto přeneseném smyslu jsou též zpracovateli poskytovatelé těchto prostředků.

Abych předešel únikům vašich osobních údajů udržuji stránky aktualizované a používám firewall.

Co sbírám a zpracovávám:

Emailové adresy

Abych vás mohl kontaktovat a tu a tam vám poslat e-mail s novinkami zpracovávám e-mailovou adresu. Adresy získávám výhradně dobrovolně, a to na základě vyplnění formuláře. Vyplněním a odesláním formuláře spolu s ověřením emailové adresy prostřednictvím prokliknutím odkazu mi dáváte souhlas se zpracováním vaší emailové adresy k zasílání mailů, které mohou být považovány za marketingovou komunikaci. Z odesílání se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v zápatí každého emailu. Konečně nikdo z nás není nevolník 😉
Emailovou adresu uchovávám (zpracovávám) nejdéle 2 roky od posledního otevření emailu z vaší strany. Po této lhůtě jej vymažu.

Osobní informace nezbytné pro vedení účetnictví

V případě, že dojde k obchodní transakci zpracovávám též osobní informace nezbytné pro řádné vedení účetnictví. Tyto informace uchovávám pouze po nezbytně dlouhou dobu danou právními předpisy a oprávněnými zájmy jako jsou např. spory. Vemte prosím na vědomí, že na tyto údaje se nevztahuje právo „být zapomenut“.

Informace a údaje spojené s návštěvou webových stránek

Jako většina provozovatelů webových stránek, sbírám a vyhodnocuji neosobní informace, které internetové prohlížeče a servery poskytují. Jedná se například o typ prohlížeče, přednastavený jazyk, odkazující stránku nebo datum a čas návštěvy. Tyto neosobní informace shromažďuji za účelem lepšího pochopení návštěvníků stránek. Čas od času může vydat agregované shrnutí těchto informací, například vydáním příspěvků ohledně trendů.

Z osobních údajů pak zpracovávám IP adresy přihlášených i nepřihlášených uživatelů.  Tyto adresy nejsou nikde zveřejňovány a zpracovávám je výhradně za účelem zvýšení bezpečnosti například pro blokování spamu nebo útočníků.

Cookies

Tento web, podobně jako mnohé jiné dnes používá sušenky (tedy pardon – cookie). Jsou to takové malé soubory, které si prohlížeč uloží a které pak stránkám umožní „pamatovat si“ některé informace potřebné pro správný chod stránek, popřípadě k ulehčení komunikace a vyhledávání. (Více o cookies např. na wikipedii.).

Standardní webové prohlížeče jako například Internet Explorer, Firefox nebo Google Chrome, podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Llze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno budu vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies.

Respektuji vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na e-mailové adrese petr@petr-zeman.cz:

  1. Požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné žádat kopii těchto osobních údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  2. Požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  3. Požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů – právo být zapomenut. Toto je nevratná operace a než se k ní rozhodnete vše prosím zvažte. Takovýto výmaz maže všechny záznamy o vás (nebo je anonymizuje), tedy včetně uživatelských oprávnění a aktivních (zaplacených služeb). Uplatnění práva „být zapomenut“ nezakládá nárok na případné vrácení peněz (nebo poměrné části). Dále vezměte prosím na vědomí, že data budou smazána pouze v takovém rozsahu, aby nedošlo k porušení jiných zákonných ustanovení (například účetnictví) popřípadě oprávněných zájmů správce (například spory nebo dluhy). Tyto případy převažují nad vaší ochranou soukromí.V každém případě budete o možnostech výmazu informováni.
  4. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.